KONKURS PLASTYCZNY- "BAJKOWY ŚWIAT"

4 października 2022

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do wzięcia działu w konkursie plastycznym pod nazwą „BAJKOWY ŚWIAT” , którego celem jest rozwój kreatywności dziecka oraz rozbudzanie zainteresowań literaturą.

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO                             POD HASŁEM “BAJKOWY ŚWIAT”

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Kleosinie. Głównym celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz zachęcenie rodziców do wspólnego czytania wraz z dzieckiem baśni i bajek, bowiem wspólne czytanie nie tylko rozwija dziecko, ale też pogłębia relacje między dzieckiem i rodzicem.

Konkurs realizowany jest w ramach

“Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Inne cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
 • rozbudzanie zainteresowań literaturą,
 • przedstawianie w pracach plastycznych znanych dzieciom bajek i baśni,
 • zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu poprzez czytanie i twórcze działanie.

Konkurs polega na wspólnym przeczytaniu dowolnie wybranej baśni lub bajki. Przeczytana baśń czy bajka ma być inspiracją do samodzielnego stworzenia przez dziecko plastycznej ilustracji.

WYMAGANIA KONKURSU:

 1. Praca dziecka ma być samodzielna.
 2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.
 3. Format prac A4, technika płaska, dowolna.
 4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie i zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka i nazwa grupy przedszkolnej,
 • tytuł i autora utworu, który był inspiracją.
 1. Wykonane prace powinny być dostarczone do organizatorów w  terminie do 28 października 2022 r.
 2. Prace będą oceniane wg kategorii wiekowych.
 3. Prace oceni specjalnie powołane jury, które weźmie pod uwagę:
 • samodzielność wykonania pracy,
 • estetykę i pomysłowość,
 • wybraną technikę plastyczną.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 7 listopada 2022.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola.
 3. Nagrodzone prace będą zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy: Irena Brańska i Jolanta Nieborak

ZAPROSZENIEKONKURS RECYTATORSKI „MÓJ KOCHANY MIŚ”
Skip to content