INFORMACJA Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

3 października 2023

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować Państwa, iż dnia 27.09.2023r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kleosinie, Przedszkola w Kleosinie. Podczas spotkania zostały przeprowadzone wybory do Prezydium Rady Rodziców Przedszkola w Kleosinie w roku szkolnym 2023/2024:

Anna Śledziewska – przewodnicząca prezydium

Maciej Klemensowicz – sekretarz prezydium

Sandra Mlonek – skarbnik prezydium

Justyna Łuczaj – członek prezydium

Joanna Średzińska – członek prezydium

Na zebraniu podjęliśmy decyzję o kwocie na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości w 150 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto 18 8074 0003 0000 9061 2000 0020 do dnia 31 października 2023.

Nie opłacenie składki w terminie skutkować będzie brakiem prezentów dla dziecka oraz brakiem możliwości uczestniczenia w imprezach finansowanych z funduszu Rady Rodziców.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz grupę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.

W celu usprawnienia weryfikacji wpłat, bardzo prosimy o dostarczenie wychowawcom grup potwierdzenia dokonania wpłaty. Zgodnie z regulaminem za drugie dziecko z uczęszczające do przedszkola płaci 75 zł, trzecie dziecko 0 zł.

Zwracamy się również do Państwa z prośbą o wspólne dbanie o bezpieczny i zdrowy pobyt naszych dzieci w przedszkolu. Prosimy o pozostawienie w domu dziecka z objawami infekcji.

Wszelkie informacje o chorobach zakaźnych będą wywieszane na CZERWONYCH kartkach.

Liczymy na miłą współpracę

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA W KLEOSINIE

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLAUROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
Skip to content