REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

13 lutego 2023

PRZEDSZKOLE W KLEOSINIE INFORMUJE, IŻ ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY   ROZPOCZYNA PROCES REKRUTACJI . SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od  13.02.2023  do 24.02. 2023 do godz. 15.00

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola,  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 01.03.2023  do 14.03.2023   do godz.15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do   17.03.2023  w godzinach pracy przedszkola

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  24.03.2023 do godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od  27.03.2023  do  31.03.2023 do godz.15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  05.04.2023  do godz. 15.00

 

NALEŻY PAMIĘTAC, ŻE LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH NIE JEST RÓWNOZNACZNA Z LISTĄ DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA. RODZIC W CELU POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI POWINIEN PODPISAC STOSOWNE OŚWIADCZENIE W TERMINIE OD 27.03.2023r DO 31.03.2023r

OŚWIADCZENIE POWINNO BYC PODPISANE

PRZEZ OBOJGA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA -OD 27.03 2023 DO 31.03.2023
PRZERWA WAKACYJNAUWAGA rodzice kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
Skip to content