Opłaty za Przedszkole

26 września 2022

Opłaty na przedszkole  zgodnie z umową należy wnosić najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.
W przypadku przekroczenia terminu opłaty zostaną naliczone odsetki w kwocie 6,5% w skali rocznej.

Opłaty należy wpłacać na konta przedszkola
Wpłaty za pobyt: 98 8074 0003 0000 1645 2000 0010
Wpłaty za wyżywienie: 22 8074 0003 0000 1645 2000 0020
w wysokości dokładnej, przekazanej przez intendenta.
(NIE NALEŻY ZAOKRĄGLAĆ PODANYCH KWOT)
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz grupę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.

Dodatkowe opłaty ustalane na zebraniach z rodzicami:

  • Wyprawka przedszkolna- zbierają trójki oddziałowe
  • Rada Rodziców w wysokości 150zł

Płatne na konto Rady Rodziców przy Przedszkolu w Kleosinie:
18 8074 0003 0000 9061 2000 0020
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz grupę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.

  • Wpłata na teatrzyki  -Zbierają trójki oddziałowe,
  • Dodatkowo należy przynieść

4 x ręczniki papierowe
4 x chusteczki higieniczne
4 x chusteczki mokre[/pb_box_text][/pb_box]

INFORMACJE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓWSPOTKANIE Z BAJARKĄ
Skip to content