Opłaty za Przedszkole

26 września 2022

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Opłaty miesięczne

przekazywane przez intendenta

Opłaty na przedszkole należy wnosić najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca.
W przypadku przekroczenia terminu opłaty zostaną naliczone odsetki w kwocie 6,5% w skali rocznej.

Opłaty należy wpłacać na konta przedszkola
Wpłaty za pobyt: 98 8074 0003 0000 1645 2000 0010
Wpłaty za wyżywienie: 22 8074 0003 0000 1645 2000 0020
w wysokości dokładnej, przekazanej przez intendenta.
(NIE NALEŻY ZAOKRĄGLAĆ PODANYCH KWOT)
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz grupę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.

Dodatkowe opłaty

ustalane na zebraniach z rodzicami
Wyprawka przedszkolna w wysokości 200zł

Płatne u nauczycielek grup.
Opłata może być podzielona na dwie raty po 100 zł za semestr

Rada Rodziców w wysokości 150zł

Płatne na konto Rady Rodziców przy Przedszkolu w Kleosinie:
18 8074 0003 0000 9061 2000 0020
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz grupę przedszkolną, do której uczęszcza dziecko.

Wpłata na teatrzyki w wysokości 50zł

Zbierają trójki oddziałowe, pieniądze zostaną przekazane wychowawcom

 

Dodatkowo należy przynieść

4 x ręczniki papierowe
4 x chusteczki higieniczne
4 x chusteczki mokre

INFORMACJE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓWSPOTKANIE Z BAJARKĄ
Skip to content