OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

10 listopada 2022

UWAGA RODZICE, opłaty za przedszkole z podziałem na pobyt dziecka i wyżywienie, będą Państwu dostarczane na adresy mailowe.

Prosimy o sprawdzenie, czy otrzymaliście Państwo maila ze strony  „STOPEREK”, a w przypadku braku takiej wiadomości o zgłoszenie sprawy pani intendent- osobiście bądź telefonicznie pod numerem 696828603.

Jednocześnie przypominamy, iż opłaty należy uiszczać na wyszczególnione konta z podziałem pobyt i wyżywienie, najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca. Za nieterminowe wpłaty są naliczane odsetki.

Wyniki konkursu „Bajkowy świat”BAL MIKOŁAJKOWY
Skip to content