Informacje organizacyjne

17 października 2021

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Przedszkole, podobnie jak w roku ubiegłym będzie pracowało w reżimie sanitarnym.

Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8:15

Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez oznak chorobowych ( m.in. katar, kaszel, temperatura)

Dzieci do sal odprowadzają pracownicy przedszkola, co oznacza, że rodzic może przebywać jedynie na terenie szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady jedno dziecko – jeden rodzic / opiekun.

Zjawisko nadużywania przez dzieci Internetu i cyfrowych urządzeń mobilnych realnie istnieje!!
Skip to content